Home

Actueel

Tijdens de vergadering van donderdag 1 juni 2017 keurde de Boutersemse gemeenteraad een nieuwe gunningwijze, lastvoorwaarden en raming goed voor de levering van warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool.

Voor Groen Boutersem is dit nieuwe bestek een gemiste kans. Wanneer je een blik werpt op de maaltijdkalender van de gemeentelijke basisschool, valt op dat die gedomineerd...

Precies twee jaar geleden ondertekende Boutersem het burgemeestersconvenant. Samen met 60 andere gemeenten uit Vlaams Brabant beloofden ze inspanningen te doen om de CO2-uitstoot te verminderen.  Geen vrijblijvend engagement maar een verbintenis om op een systematische manier een halt toe te roepen aan de klimaatverandering.

 

Voor ons is het duidelijk dat de meerderheid...

Na een kennisgeving op de gemeenteraad eerder dit jaren waren we bekommerd over het lage ambitieniveau van dit plan.  Ook over het ontbreken van input van inwoners maakten we ons zorgen. Na heel wat reactie opende het gemeentebestuur een emailadres waarop inwoners opmerkingen konden doorgeven.  Dit werd verder besproken op een 'open' gemeenteraad waar ook inwoners het woord kregen.  Hieruit...