Actueel

Groen Boutersem wenst alle inwoners van Boutersem, al haar leden, sympathisanten, politieke vrienden... een menselijk, eerlijk en gezond 2018 toe.
U en elke inwoner van Boutersem zijn daarom van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsdrink!

 

- Zaterdag 27 januari 2018, vanaf 18u00...

Je kapotte spullen laten herstellen is beter dan ze weggooien!


Zaterdag 16 december staan daarom verschillende vrijwilligers uit Boutersem klaar om gratis (exclusief materiaal) je kapotte, herbruikbare spullen te helpen herstellen.

Door elkaar te helpen kunnen we zo samen de afvalberg verkleinen en ons steentje bijdragen aan een duurzamer Boutersem!
 

...

Vanaf nu in uw brievenbus!

 

Vanaf 04/12/2017 kan je de editie "Herfst 2017" van ons Huis Aan Huisblad ook via onderstaande bijlage raadplegen!

Groen Boutersem heeft een nieuwe voorzitter en secretaris. Anja Vanleenhove wordt als voorzitter opgevolgd door Jos Thys, die op zijn beurt als secretaris de fakkel doorgeeft aan Hannelore De Schuyteneer. Zij willen Groen op weg zetten naar een goed resultaat bij de verkiezingen in 2018.

Tijdens een algemene vergadering verkozen de leden Jos Thys tot voorzitter en nieuwkomer...

Tijdens de vergadering van donderdag 1 juni 2017 keurde de Boutersemse gemeenteraad een nieuwe gunningwijze, lastvoorwaarden en raming goed voor de levering van warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool.

Voor Groen Boutersem is dit nieuwe bestek een gemiste kans. Wanneer je een blik werpt op de maaltijdkalender van de gemeentelijke basisschool, valt op dat die gedomineerd...

Precies twee jaar geleden ondertekende Boutersem het burgemeestersconvenant. Samen met 60 andere gemeenten uit Vlaams Brabant beloofden ze inspanningen te doen om de CO2-uitstoot te verminderen.  Geen vrijblijvend engagement maar een verbintenis om op een systematische manier een halt toe te roepen aan de klimaatverandering.

 

Voor ons is het duidelijk dat de meerderheid...

Na een kennisgeving op de gemeenteraad eerder dit jaren waren we bekommerd over het lage ambitieniveau van dit plan.  Ook over het ontbreken van input van inwoners maakten we ons zorgen. Na heel wat reactie opende het gemeentebestuur een emailadres waarop inwoners opmerkingen konden doorgeven.  Dit werd verder besproken op een 'open' gemeenteraad waar ook inwoners het woord kregen.  Hieruit...

Groen Tienen en Boutersem wandelt op 21 mei een fietssnelweg. Kom jij ook mee wandelen?

...

Sinds het begin van de legislatuur ijvert Groen Boutersem voor mobiliteitsmaatregelen ter reductie van de CO2-uitstoot.  Het STOP-principe staat hierbij voorop.  Daar waar de auto noodzakelijk is, kan dit best op een zo klimaatneutraal mogelijke manier.  Elektrisch rijden is één van de mogelijkheden op voorwaarde dat uiteraard niet gebruikt wordt gemaakt van kernenergie of fossiele...

Bij de invoering van deze belasting had Groen Boutersem al heel wat bedenkingen.  We herhaalden onze kritiek sinds de invoering in 2014.  In de laatste editie van de Groenkrant brachten we dit nog onder de aandacht.  We zijn dan ook tevreden dat het gemeentebestuur na twee jaar deels onze opmerkingen volgt.

In de eerste plaats moet de nadruk liggen op het “de vervuiler betaalt”-...

Pagina's