Actueel

Groen Boutersem nodigt de inwoners van Boutersem uit voor de eerste Dorpsdialoog in Boutersem op donderdag 3 mei 2018 in het CC.
 

Deze avond laten we de Boutersemenaren aan het woord over het thema "mobiliteit & verkeer in Boutersem". Dit is immers een thema dat elke inwoner van Boutersem aanbelangt. Met deze Dorpsdialoog bieden we de inwoners zo de...

Op vrijdag 9 maart 2018 maakte de Vlaamse Bouwmeester het heugelijke nieuws bekend dat Boutersem geselecteerd is voor de uitvoering van de “Bouwmeester Scan”: in 2019 zal de Vlaamse Bouwmeester een grondige screening  van de ruimtelijke ordening van Boutersem uitvoeren.
 

Bouwmeesterscan?

In 2017 Op 21 december...

Vorige gemeenteraad donderdag 7 maart 2018 diende Groen Boutersem een voorstel tot toetreding tot de Statiegeldalliantie in. De gemeenteraad stemde unaniem voor deze toetreding.

 

Zwerfafval… ook nog steeds in Boutersem

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een...

Groen Boutersem wenst alle inwoners van Boutersem, al haar leden, sympathisanten, politieke vrienden... een menselijk, eerlijk en gezond 2018 toe.
U en elke inwoner van Boutersem zijn daarom van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsdrink!

 

- Zaterdag 27 januari 2018, vanaf 18u00...

Je kapotte spullen laten herstellen is beter dan ze weggooien!


Zaterdag 16 december staan daarom verschillende vrijwilligers uit Boutersem klaar om gratis (exclusief materiaal) je kapotte, herbruikbare spullen te helpen herstellen.

Door elkaar te helpen kunnen we zo samen de afvalberg verkleinen en ons steentje bijdragen aan een duurzamer Boutersem!
 

...

Vanaf nu in uw brievenbus!

 

Vanaf 04/12/2017 kan je de editie "Herfst 2017" van ons Huis Aan Huisblad ook via onderstaande bijlage raadplegen!

Groen Boutersem heeft een nieuwe voorzitter en secretaris. Anja Vanleenhove wordt als voorzitter opgevolgd door Jos Thys, die op zijn beurt als secretaris de fakkel doorgeeft aan Hannelore De Schuyteneer. Zij willen Groen op weg zetten naar een goed resultaat bij de verkiezingen in 2018.

Tijdens een algemene vergadering verkozen de leden Jos Thys tot voorzitter en nieuwkomer...

Tijdens de vergadering van donderdag 1 juni 2017 keurde de Boutersemse gemeenteraad een nieuwe gunningwijze, lastvoorwaarden en raming goed voor de levering van warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool.

Voor Groen Boutersem is dit nieuwe bestek een gemiste kans. Wanneer je een blik werpt op de maaltijdkalender van de gemeentelijke basisschool, valt op dat die gedomineerd...

Precies twee jaar geleden ondertekende Boutersem het burgemeestersconvenant. Samen met 60 andere gemeenten uit Vlaams Brabant beloofden ze inspanningen te doen om de CO2-uitstoot te verminderen.  Geen vrijblijvend engagement maar een verbintenis om op een systematische manier een halt toe te roepen aan de klimaatverandering.

 

Voor ons is het duidelijk dat de meerderheid...

Na een kennisgeving op de gemeenteraad eerder dit jaren waren we bekommerd over het lage ambitieniveau van dit plan.  Ook over het ontbreken van input van inwoners maakten we ons zorgen. Na heel wat reactie opende het gemeentebestuur een emailadres waarop inwoners opmerkingen konden doorgeven.  Dit werd verder besproken op een 'open' gemeenteraad waar ook inwoners het woord kregen.  Hieruit...

Pagina's